PScoach

Utvecklande WORK SHOPS:

  • SOLSKENSVERKSTAN. Skapande och rörelse med lekfullt sinne. För att må gott, helt enkelt!

PScoach

Utvecklande COACHING:

  • VAD VILL DU ÄNDRA ELLER UPPNÅ? Vad hindrar dig? Jag kan hjälpa dig att hitta din väg.

Det är aldrig för sent!

PScoach

Ser du HINDER eller MÖJLIGHETER?

  • Det är inte bara VAD som händer som spelar roll, utan även HUR du kan hantera det som händer.

Välkommen till PScoach som riktar sig till dig som vill leva och arbeta på ett sätt som harmoniserar med dina önskningar och förmågor.

Läs mer om hur jag arbetar

Simpler than XX ever
Längtan

Tänk dig att du lever och arbetar som du önskar. Det behöver inte stanna vid en dröm. Vem styr i ditt liv? Du själv eller omständigheterna? Dina behov eller andras behov?

Läs mer

Your content your way
Svårigheterna

Är det inte lika roligt att gå till arbetet längre? Hinner du inte med allt du borde där hemma? Har din hälsa börjat påverkas av stress? Du kan förändra till det bättre!

Läs mer

Websites made easy
Möjligheterna

Om du så bara tar ett enda steg i en ny riktning, så har du fått ett nytt perspektiv, som ger dig nya intryck, nya infallsvinklar och ny syn på vilka möjligheter som står till buds. Du kan ta det första steget nu! Det tar EN minut.

Läs mer